Pogosta vprašanja 2017-09-17T19:40:33+00:00

Pogosta vprašanja

Pomembno

Ali lahko spremenim datum in čas rezervacije? 2017-09-17T00:12:49+00:00

Datum in čas termina vaše igre lahko prestavite na drug razpisan termin, če spremembo sporočite vsaj 7 dni pred vašim rezerviranim terminom. Kasneje terminov ni več mogoče menjati.

Za odpoved rezervacije pa veljajo naslednji odpovedni roki:

  • odpoved do 30 dni pred terminom – vrne se 100 % prijavnine,
  • odpoved od 29 do 14 dni pred terminom – vrne se 90 % prijavnine,
  • odpoved od 13 do 7 dni pred terminom – vrne se 75% prijavnine,
  • odpoved od 7 do 3 dni pred terminom – vrne se 50 % prijavnine,
  • odpoved manj kot 3 dni pred terminom – prijavnine ne vračamo.
Ali so igre strašljive? 2017-09-16T23:57:49+00:00

Igra ni zasnovana kot hiša groze. Okolje je postavljeno na rob cone udobja, predvsem zaradi teme in samega labirinta, sicer pa v nobeni izmed iger ni ničesar, kar namenoma straši.
Komu se bo morda na začetku zdelo strašno, vendar vse do take mere, da si bo kljub temu želel nazaj, vsega skupaj pa bo še prehitro konec.

Kakšne so omejitve za otroke in družinske termine? 2017-09-16T23:57:55+00:00

Otroci v labirint vstopajo v spremstvu starejših, a morajo biti kljub temu sposobni sami hoditi po poteh in stopnicah. Labirint je tudi v tem primeru v temi.
Priporočamo obisk z otroci nad 6 let.

Kakšne so omejitve za navadne/escape termine? 2017-09-16T23:58:02+00:00

Igre se lahko udeležijo le igralci, starejši od 14 let in višji od 140 cm.
Za osebe, nižje od 140 cm, igra ni primerna zaradi njihove varnosti, saj se igralci srečujejo z lestvami (samo v zgornjem nadstropju), ki so narejene po standardnih merah za odrasle. Za varen in nemoten potek igre mora biti vsak igralec zmožen plezati po lestvah sam. Starostna omejitev velja zaradi samostojnega soočanja igralcev s temačnim okoljem, kar bi lahko negativno vplivalo na mlajše obiskovalce brez spremstva.
V labirintu se igralci srečajo z ozkimi hodniki, luknjami in lestvami. V kolikor bi lahko kdo imel težave z majhnimi prostori in plezanjem po lestvah, igra zanj ni primerna. Prav tako jo odsvetujemo vsem, ki imajo večje težave z klavstrofobijo.

Ostalo

So v prostorih tudi toalete? 2017-09-17T00:12:32+00:00

Toaletni prostori bodo na voljo pred igro in po njej, med samo igro pa toaletni prostori ne bodo dostopni zaradi načina izvajanja igre. Vsem obiskovalcem priporočamo, da poskrbijo za nemoten potek igre pred začetkom.

Je igra primerna za ljudi s posebnimi potrebami? 2017-09-17T00:12:41+00:00

Igra Labyrinth žal ni primerna za ljudi s posebnimi potrebami, ker vsebuje ovire, s katerimi se take osebe ne bi mogle soočiti ter dejavnike, ki bi lahko na take osebe negativno vplivali.